Câu hỏi Khởi động Debian 3.0 eth1 và eth0 khi khởi động


Tôi có cài đặt debian 3.0 woody. Tôi có eth1 và eth0 được chuyển ngẫu nhiên khi khởi động lại. Tôi không thể tìm ra cách để thiết lập một cách thủ công để làm điều này luôn gắn với thẻ mạng đó. Nó chủ yếu là chuyển đổi card mạng lúc khởi động mà gây ra rất nhiều vấn đề.

Bất kỳ trợ giúp sẽ được đánh giá cao.


2
2017-08-26 17:41


gốc
Các câu trả lời:


Hãy thử một trong các phương pháp được đề xuất ở đây: http://www.science.uva.nl/research/air/wiki/LogicalInterfaceNames

Cách tự nhiên nhất (sử dụng udev) có lẽ không có sẵn trên hệ thống gỗ.


2
2017-08-26 21:29