Câu hỏi là có một cách để tạo ra liên kết tượng trưng giữa các thư mục trong linux mà làm việc trong các cửa sổ cũng?


Tôi đã tạo ra một liên kết đến thư mục trong Unix bằng cách sử dụng lệnh ln -s .. nhưng nếu tôi sao chép các cấu trúc thư mục vào hộp cửa sổ giống nhau không hoạt động trong các cửa sổ. là có một cách để đạt được các liên kết tượng trưng / cứng được tạo ra trong một hệ điều hành hoạt động trong khác cũng?

Cảm ơn.


2
2018-01-05 02:01


gốc
Các câu trả lời:


Bạn không thể sao chép chúng, nhưng bạn có thể tạo liên kết trong Windows. Hệ điều hành khác có thể sẽ không nhận ra chúng là liên kết, vì vậy nếu bạn cố gắng sao chép, bạn có thể kết thúc với hai trong cùng một thư mục.

[CHỈNH SỬA trên ít nhất một số phiên bản NTFS cho Linux, các liên kết được tạo trong các cửa sổ cũng là các liên kết mềm trong Linux. Nó hoạt động ra khỏi hộp với Ubuntu Oeneric, có vẻ như sử dụng trình điều khiển FUSE]


1
2018-01-05 02:05