Câu hỏi IE10 có API âm thanh không?


Có cách nào để làm bất kỳ xử lý âm thanh (FFT, vv) với javascript trong Internet Explorer?

Có ai biết nếu IE10 có / sẽ có bất kỳ apis xử lý âm thanh (tương tự như Mozilla một) ?


2
2017-11-04 00:01


gốc
Các câu trả lời:


Nó không giống như nó. Vẫn.


1
2017-11-04 00:10bài viết thông tin, cảm ơn! - George Profenza