Câu hỏi Cách thay đổi phím tắt tìm kiếm của Chrome (Ctrl + F)


Tôi muốn thay đổi phím tắt tìm kiếm trang mặc định của Chrome (Ctrl + F) cho một thứ khác (ví dụ: Ctrl + M).

Tôi có thể làm cái này như thế nào?

Đây là một Trình quản lý phím tắt Tiện ích mở rộng của Chrome nhưng có vẻ như không có tùy chọn tìm kiếm.


2
2017-10-26 08:13


gốc


Trình đơn thả xuống 'Hành động trình duyệt:' không có tùy chọn 'Tìm'. Bạn đã thử nó chưa? - Eyal Levin
Tôi nhớ, nhưng vì một lý do nào đó tôi không có tùy chọn 'Tìm'. - Eyal Levin


Các câu trả lời: