Câu hỏi Tắt văn bản thay thế trong firefox


Có cách nào để tắt văn bản thay thế khi xuất hiện hình ảnh trong firefox không?
 Tôi ghét nó khi kết nối của tôi chậm hơn để xem văn bản trước hình ảnh.


2
2017-11-02 01:48


gốc


Có lẽ tăng độ trễ hiển thị đến nửa giây sẽ làm giảm mức độ phiền toái cho bạn. lifehacker - ff tinh chỉnh độ trễ hiển thị - Ярослав Рахматуллин


Các câu trả lời:


Nếu bạn muốn vô hiệu hóa chú giải công cụ hoặc là TITLE văn bản bạn có thể mở about:config và chuyển đổi cài đặt browser.chrome.toolbar_tips. Điều này sẽ ngăn không cho chú giải công cụ hiển thị.


0
2017-08-21 05:46