Câu hỏi chuyển đổi mạng dự phòng thay thế trong MacOS


Tôi muốn thông minh các gói dữ liệu trong MacOS X. Tôi có kết nối Wifi và Ethernet. Kết nối Ethernet có tốc độ cao nhưng cực kỳ không đáng tin cậy đối với kết nối bên ngoài. Wifi từ thiết bị di động và chậm. Tôi không thể làm cho kết nối ethernet tốt hơn vì nó nằm ngoài tầm tay của tôi. Nếu có thể tôi sẽ yêu một số loại định tuyến gói chuyển đổi dự phòng. Nếu kết nối internet chính không thể truy cập internet (ví dụ như một IP công cộng) thì kết nối internet sẽ chuyển sang kết nối thứ cấp từ Wifi. Trong trường hợp Ethernet hoạt động tốt trở lại, nó sẽ thực hiện định tuyến từ ethernet.

Lưu ý rằng kết nối Ethernet không bị hỏng, kết nối bên ngoài sẽ bị ngắt. Ngay bây giờ như xa như Mac là có liên quan, nó nên tuyến đường bên ngoài gói để Ethernet Thứ tự dịch vụ mạng không hoạt động trong tình trạng này.


2
2017-10-18 21:32


gốc
Các câu trả lời: