Câu hỏi Kết nối Máy tính từ xa đang bỏ qua bằng chứng xác thực đã lưu


Tôi có một tập tin RDP (Remote Desktop connectin).
Khi tôi xem / chỉnh sửa tệp, tôi có thể thấy tên người dùng và mật khẩu được lưu trữ trong đó,
nhưng khi tôi kết nối với máy chủ từ xa bằng cách sử dụng tệp, máy chủ hiển thị cho tôi lời nhắc đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu trống.

Có ai biết điều gì có thể là vấn đề?
Có cài đặt máy chủ kiểm soát hành vi này không?


2
2017-12-22 10:20


gốc
Các câu trả lời:


Hóa ra điều này thực sự là cấu hình thông qua Group Policy (trong trường hợp của tôi được kiểm soát thông qua tên miền Windows). Xem liên kết này: http://support.microsoft.com/kb/281262


0
2017-09-19 15:02Các liên kết đi đến "Làm thế nào để Turn On Remote Desktop tự động đăng nhập trong Windows XP". - astrowalker