Câu hỏi WMP bỏ qua chương khi khôi phục lại toàn màn hình


Tôi chỉ nhận thấy một vấn đề khá thú vị với WMP. Tôi đang xem một đĩa DVD trong khi làm việc, và nhận thấy rằng nếu tôi giảm thiểu nó vào thanh tác vụ của tôi, và mở cửa sổ xem trước nhỏ tôi có thể xem nó tốt. Nhưng nếu tôi khôi phục nó trong khi nó đang chơi, nó ngay lập tức bỏ qua trước chương tiếp theo, thổi ngay qua vài phút nội dung.

Đây có phải là hành vi tiêu chuẩn này không? Có một công việc xung quanh để giữ nó khỏi làm điều này?


2
2017-08-28 16:16


gốc


Phiên bản WMP? Hệ điều hành?


Các câu trả lời:


Cài đặt lại nó bằng cách tải xuống tại đây

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx


0
2017-08-28 16:21