Câu hỏi Phát hiện 2 TB ổ cứng 3 TB trong Windows 7


Tôi đã mua một ổ đĩa cứng với dung lượng 3 TB, nhưng Windows 7 x64 chỉ nhận ra 2 terabyte của nó. Đây có phải là vấn đề về phần cứng không?


1
2017-09-22 20:19


gốc
Các câu trả lời:


Nếu đó là một hệ thống sử dụng MBR, thì nó chỉ có thể đọc các phân vùng 2TB. Nếu nó sử dụng GPT cho các phân vùng, thì nó sẽ đọc tất cả 3 TB. Tôi giả định trường hợp là ổ đĩa cứng đã được thiết lập như một đĩa MBR. Điều này đúng trong Linux, Macintosh và Windows


10
2017-09-22 20:23Có bạn đúng @Luke. Tôi đã thay đổi My Partition Style thành GPT từ Disk Management. Cảm ơn bạn và +1 - Mohammadhassan Esfahanian
Không sao cả :) Rất vui khi nó hoạt động - Canadian Luke