Câu hỏi Lý do cho màn hình xanh chết trong nhật ký Windows 7


Gần đây tôi thấy một màn hình xanh chết chóc và muốn biết tại sao nó lại xuất hiện. Tôi nên thu thập thông tin ở đâu để vấn đề có thể được chẩn đoán tốt nhất?
Không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì trong C: \ Windows \ Nhật ký.


1
2017-11-20 07:49


gốc
Các câu trả lời:


Tôi thực sự có xu hướng thích whocrashed để phân tích BSOD hoặc bạn có thể sử dụng chế độ xem màn hình xanh của nirsoft - cái cũ dễ sử dụng hơn, cái sau cho phép bạn nhìn vào bluescreens. Tôi tin rằng cả hai đều phân tích tệp minidump của windows (thường là% windir% / minidump) và MS có một cơ sở kiến ​​thức để đọc nó


4
2017-11-20 08:01