Câu hỏi Hoàn toàn loại bỏ Windows 8.1 khỏi máy tính xách tay Toshiba Satellite


Tôi có một ứng dụng cũ sẽ không chạy dưới Windows 8.1. Tôi muốn tải Windows XP nhưng cần phải quét sạch hoàn toàn Windows 8.1. Tôi đã thử đi vào các thiết lập nâng cao trong BIOS và thay đổi UEFI thành CMS nhưng con trỏ nhảy qua tùy chọn đó để tôi không thể làm điều đó. Ai có ý tưởng gì không?


1
2017-12-29 00:09


gốc
Các câu trả lời:


Khi bạn tắt UEFI và muốn khởi động qua BIOS (CMS), cài đặt khởi động an toàn cần được tắt trong hầu hết các trường hợp. Khi điều đó bị tắt, tùy chọn CMS sẽ sáng lên.


2
2017-12-29 01:56

Không chỉ xóa Windows 8.1 để chạy một ứng dụng cũ. Chạy Windows Xp trong một Máy ảo với Hyper-V (một phần của Win8.1 Pro) hoặc các công cụ miễn phí như Virtualbox hoặc là Trình phát VMware.


1
2017-12-29 07:04