Câu hỏi Thời gian công việc của Cron


Hãy cùng nói nào

0   0,12    *   *   * command

là những gì bạn viết một công việc cron, chạy hai lần một ngày vào 00 giờ và 12 giờ.

Làm thế nào để viết để làm cron công việc hai lần một ngày nhưng cho phép nói vào 2 giờ chiều và 2 giờ sáng?


1
2018-01-19 17:36


gốc
Các câu trả lời:


cron chạy trên đồng hồ 24 giờ bắt đầu từ 0 vào lúc nửa đêm và 23 giờ tối. Như vậy bạn chỉ đơn giản là phải thay thế 0,12   với 2,14


3
2018-01-20 05:16

thử cron job calculator http://www.csgnetwork.com/crongen.html


0
2018-01-19 17:40