Câu hỏi Thư mục Windows 10 ftp vẫn mở trong trình duyệt! Làm cách nào để thay đổi?


Tôi đã tạo một vị trí mạng trên trình đơn Windows Explorer để mở thư mục ftp tới điện thoại Nexus của mình. Lúc đầu, nó không thể kết nối và nó ngớ ngẩn hỏi tôi ứng dụng nào tôi muốn mở thư mục. Vì vậy, tôi chỉ chọn chrome nhưng bây giờ nó luôn luôn mở trong chrome ngay cả khi tôi đã xóa thư mục ftp bắt đầu một cái mới nó vẫn mở ra trong chrome! Điều này thực sự ngu ngốc như thế nào bạn không có một Open With ... tùy chọn khi bạn nhấp chuột phải vào thư mục ftp. Bất cứ ai có thể giúp đỡ để chỉ cần mở bằng cách sử dụng Windows Explorer?

Ảnh chụp màn hình


1
2017-07-11 14:04


gốc
Các câu trả lời:


Tìm kiếm trên máy của bạn cho Default Applications.

Chọn ở dưới cùng Default Apps by Protocol

Cuộn xuống cho đến khi bạn thấy ftp ở cột bên trái và thay đổi ứng dụng thành Windows Explorer.


1
2017-07-11 14:11

Thư mục Windows 10 ftp vẫn mở trong trình duyệt! Làm cách nào để thay đổi?

Đi đến Bảng điều khiển, lựa chọn Tùy chọn Internet, đi đến Nâng cao và sau đó đảm bảo rằng bạn KHÔNG chọn tùy chọn có nhãn Đã bật chế độ xem thư mục FTP (bên ngoài Internet Explorer), sau đó bấm Ứng dụng để lưu thay đổi cài đặt.

Sau đó, thử lại lối tắt Explorer của bạn trỏ đến máy chủ FTP và nó sẽ mở ra với Windows Explorer trong chế độ xem kiểu thư mục thay vì với trình duyệt web của bạn trong chế độ xem loại trình duyệt web.

Ngoài ra, bạn chỉ có thể tạo lối tắt tới máy chủ FTP bằng cú pháp bên dưới %windir%\explorer.exe ftp://<username>:<password>@<FTP Server Name or IP Address> và chỉ cần nhấp đúp vào nó để truy cập trang FTP.

enter image description here


1
2017-07-11 15:35