Câu hỏi Tôi có thể cài đặt Octave trong Windows 7 mà không có quyền quản trị không?


Tôi có thể cài đặt Octave trong Windows 7 mà không có quyền quản trị không? Có những câu hỏi tương tự trên Linux, nhưng đây là về Windows 7.


1
2018-03-21 16:01


gốc
Các câu trả lời:


Vâng. Chọn thư mục không phải hệ thống và giải nén mọi thứ. Điều này đúng với bất kỳ GUI nào cho Octave như Xoctave, QToctave, v.v.


2
2017-11-25 18:32

Có, ví dụ bên trong Cygwin. Chỉ cần tải xuống trình cài đặt Cygwin thích hợp (32 hoặc 64 bit) và chạy cài đặt * .exe bằng tùy chọn '--no-admin'. Bạn có thể chọn nơi môi trường Cygwin của bạn và các gói nên cư trú và sau đó có thể chọn các gói để cài đặt. Trong tổng quan về gói, bạn có thể tìm thấy Octave trong danh mục toán hoặc bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm ở trên cùng.


0
2018-03-26 13:35