Câu hỏi Quá trình nào đang sử dụng HD của tôi khi khởi động?


Trình tự khởi động cho máy tính của tôi (chạy XP 32) mất gần nửa tiếng để hoàn thành. Đó là một máy cũ và HD được mã hóa vì vậy tôi hiểu tại sao nó lại chậm. Những gì tôi không hiểu là những gì xảy ra trong 10 phút cuối cùng khi đèn HD của tôi bật (và tôi có thể nghe nó quay và máy tính không phản hồi) nhưng không có hoạt động nào xuất hiện trong phần Process Explorer I / O Bytes. Tôi hy vọng sẽ thấy một số hoạt động ở đó.

Có cách nào khác để xác định quy trình nào đang sử dụng HD của tôi không?


1
2018-04-26 13:21


gốc


Hãy thử sử dụng Bootvis của Microsoft (Tôi nghĩ bạn có thể tải xuống từ MajorGeeks). - Breakthrough


Các câu trả lời:


Tôi cũng nhìn vào Soluto, tôi cho rằng nó cũng giống như Bootvis, nhưng đôi khi tôi thấy nó hữu ích: Soluto


2
2018-05-17 20:35