Câu hỏi kết nối với máy ảo trên cùng một máy tính xách tay


Tôi có một máy tính xách tay chạy Vista và chỉ được cài đặt trên đó Virtual PC 2007 có một máy ảo (Windows 7 OS). Có cách nào để xử lý máy ảo này như một máy chủ trên cùng một máy không? Tôi muốn có thể từ xa máy tính để bàn để nó từ máy chủ (cùng một máy tính xách tay VM là trên).


1
2018-03-27 01:16


gốc
Các câu trả lời:


Tôi khá chắc chắn bạn phải chạy mạng là "Bridged". Ví dụ, trong Parallels, bạn sẽ làm điều này:

enter image description here

Điều đó sẽ cho phép máy ảo có IP riêng của nó. Bạn sẽ có thể truy cập thông qua SSH bằng địa chỉ IP đó. Đây là chưa được kiểm tra, nhưng nó Nên công việc.

Hy vọng rằng sẽ giúp.


2
2018-03-27 01:29Bạn sẽ có thể thực hiện điều này bằng mạng cầu nối hoặc chia sẻ. Chỉ cần tìm ra địa chỉ IP của máy ảo là gì và đảm bảo kích hoạt Remote Desktop. - emgee