Câu hỏi Làm thế nào để giết cùng một quá trình nhóm


Làm thế nào để giết một quá trình được khởi xướng bởi một người dùng khác, những người trong cùng một nhóm với tôi?


1
2018-02-18 12:01


gốc


Có chuyện gì với kill -15 PID? - Bobby
@Bobby quyền bị từ chối - user48777
Được rồi, hãy để tôi nói lại rằng: Có gì sai với [sudo|su|impersonate other user] kill -15 PID? Chỉ vì bạn đang ở trong cùng một nhóm, không có nghĩa là bạn được phép chạm vào thuộc tính của mình - Bobby


Các câu trả lời:


Như Bobby đã đề cập trong bình luận, ở cùng một nhóm không cho phép bạn giết quá trình.

Thử chạy

sudo kill PID

trong đó PID là quá trình nhận dạng của quá trình đó.

Nếu bạn không có quyền truy cập sudo (hoặc mật khẩu gốc), bạn sẽ không may mắn.


2
2018-02-18 12:43