Câu hỏi Vô hiệu hóa menu ngữ cảnh của IE


Có cách nào để vô hiệu hóa menu ngữ cảnh nhấp chuột phải trong Internet Explorer không? Tôi muốn nó bị vô hiệu hóa trên toàn cầu, không chỉ trên mỗi trang. Tôi không kiểm soát các trang web sẽ được truy cập.


1
2018-02-24 11:36


gốc
Các câu trả lời:


  1. Bắt đầu Regedit
  2. Đi tới HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Policies \ Microsoft \ Internet Explorer \ Hạn chế
  3. Thêm DWORD với tên:

    NoBrowserContextMenu 1

Xem thêm:

http://www.onecomputerguy.com/ie_tips.htm

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc960644.aspx


2
2018-02-24 11:44