Câu hỏi Làm cách nào để kết nối loa siêu trầm Sonicmaster đi kèm với ASUS Q550L?


Không có hướng dẫn nào được cung cấp để mô tả quá trình kết nối loa siêu trầm không dây với máy tính xách tay.


1
2018-01-08 01:12


gốc
Các câu trả lời:


Loa siêu trầm nhỏ gọn cắm vào cổng âm thanh ở bên phải của mỗi máy tính xách tay (trong trường hợp của bạn, nó cũng có thể ở bên trái). Dù sao - tìm một cổng ra âm thanh và cắm nó vào.

enter image description here


1
2018-01-08 01:38