Câu hỏi Trong quá trình đồng bộ hóa, một màn hình là gì?


Có rất nhiều thông tin trên internet cho Semaphore, Mutex, vv Nhưng theo như tôi đã tìm kiếm, không có một thông tin rõ ràng có sẵn trên Màn hình.

Tôi biết rằng một Mutex giúp loại trừ lẫn nhau giữa các quy trình. Một semaphore nhị phân cũng có chức năng tương tự. Sau đó, việc sử dụng giới thiệu một khái niệm mới được gọi là Màn hình là gì.

Điều gì thực sự làm điều đó làm cho nó trở nên đặc biệt?


1
2018-01-16 01:17


gốc
Các câu trả lời:


A Monitor là một kỹ thuật khóa đơn giản hơn cho phép khóa tài nguyên giữa các luồng của một tiến trình, trong khi Mutex và Semaphore cho phép khóa tài nguyên liên tiến trình.


1
2018-01-16 03:02