Câu hỏi Cuộc họp WebEx được lên lịch cho người dùng khác [đã đóng]


Tôi cần thiết lập cuộc họp định kỳ cho người mà tôi báo cáo. Tôi cần cuộc họp này để được lên kế hoạch trong tên của mình, nhưng tôi dường như không thể tìm hiểu làm thế nào mà được thực hiện ... mặc dù điều này được đề cập trong tài liệu. Làm thế nào để làm điều này?


1
2017-09-12 19:54


gốc
Các câu trả lời:


Người khác phải đăng nhập vào WebEx bằng Tài khoản lưu trữ của họ và có thể tại "Thông tin của tôi"chọn trong"Tùy chọn phiên"với nút"Chọn từ Danh sách máy chủ"Tài khoản của bạn là một phó cho Webex.

Khi bạn là phó của mình, bạn có thể đi đến "Trình lập lịch nâng cao"và chọn trong menu thả xuống Lịch biểu cho: "Tên"

hy vọng rằng sẽ giúp.


1
2017-09-13 12:08Hãy cho tôi một chút để xác minh và tôi sẽ đánh dấu điều này được giải quyết. - SouthFresh
Sự thành công! Cảm ơn nhiều! - SouthFresh