Câu hỏi Thay thế cho bảng điều khiển intel với phạm vi độ sáng lớn hơn?


Bảng điều khiển Intel của tôi cho phép độ sáng được đặt ở mức tối thiểu chỉ 40. Có cách nào để cho phép phạm vi cài đặt rộng hơn không?

Tôi đang sử dụng Windows 7 và hộp Sony Vaio 64 bit.

Giảm độ sáng thường giúp khi màu quá ấm. Thật không may tôi đã không tìm thấy thiết lập nơi tôi có thể điều chỉnh nhiệt độ màu (Mac có một). Xem thêm: Trình điều khiển đồ họa Intel - Các vấn đề của Huế?


1
2018-04-26 17:55


gốc
Các câu trả lời:


Nó có thể là một hạn chế của người lái xe, nhưng nếu nó thực sự là một giới hạn của phần mềm, thì bạn thực sự có thể thử các công cụ khác. Một điều tốt là Nirsoft’s NirCmd. Bạn có thể sử dụng nó từ dấu nhắc lệnh như sau:

nircmd changebrightness 10
nircmd changebrightness -5

Lệnh đầu tiên tăng độ sáng lên 10 và lệnh thứ hai giảm 5 (không hỏi đơn vị là gì, không ai biết).


1
2018-01-02 16:37