Câu hỏi Nhập thư Thunderbird vào Outlook cho Mac 2011


Tôi vừa có một bản Office 2011 cho Mac. Tôi muốn nhập tất cả email cũ của mình từ Thunderbird vào Outlook trên máy Mac của mình. Bất kỳ ý tưởng?


1
2017-12-03 02:13


gốc
Các câu trả lời:


Nhập và xuất thư của bạn - Cơ sở tri thức MozillaZine


1
2017-12-03 14:41Tài nguyên tốt. 1 cho bạn.