Câu hỏi Trình bảo vệ màn hình Fractal hoạt hình


Gần đây tôi đã bị hấp dẫn bởi toán học của Fractals và bây giờ tôi đang tìm kiếm một chất lượng tốt (mandelbrot) sceensaver fractal. Tôi nghĩ rằng sẽ dễ dàng, nhưng than ôi: nhìn quanh trên web, nhưng không thể tìm thấy một phong nha.

Hy vọng rằng một trong những siêu anh hùng có thể giúp tôi.


1
2017-10-10 13:33


gốc


Bất kỳ hệ điều hành cụ thể? - Ignacio Vazquez-Abrams
Xin lỗi, quên đề cập đến: win7 64bit


Các câu trả lời:


Fractals Screensaver ? Hoạt động tốt với Windows 7 64 bit.


1
2017-10-10 16:20