Câu hỏi Làm thế nào tôi có thể kết nối với Exchange với MacBook?


MacBook có bất kỳ công cụ nào để kết nối để trao đổi không?


1
2018-05-08 04:42


gốc


Bạn luôn có thể sử dụng OWA thông qua trình duyệt của bạn (nếu quản trị viên đã thiết lập nó). - Michael Todd


Các câu trả lời:


OS X 10.6 Snow Leopard đã xây dựng trong hỗ trợ cho Exchange trong Thư và iCal. Hay có Microsoft Entourage là một phần của Microsoft Office dành cho máy Mac.


1
2018-05-08 22:19