Câu hỏi Sublime Text 3 đánh dấu mọi thứ mà không có lý do


Với tôi, không rõ tại sao Sublime Text 3 đánh dấu mọi thứ mà không cần phải chọn một số văn bản khác. Nó làm tôi bực bội vì tôi không thể tập trung rõ ràng vì điều này.

Có ai biết làm thế nào để 'thiết lập lại' Sublime Text 3 để cho nó hoạt động bình thường như trước?

Sublime Text 3 Marking


1
2017-09-17 11:11


gốc


Bạn đã cài đặt bất kỳ plugin nào chưa? - Burgi
Tôi đã cài đặt Anaconda. - SparkleFish
Nếu bạn vô hiệu hóa chức năng dự kiến ​​sẽ trở lại? - Burgi
Các hành động vô hiệu hóa và cho phép làm việc lần đầu tiên. Thật không may, nó xuất hiện một lần nữa và không thể giải quyết được với các hành động vô hiệu hóa và cho phép. - SparkleFish


Các câu trả lời: