Câu hỏi Thanh cuộn cảm ứng Acer Aspire 5349-2592 không hoạt động - Windows 10


Tôi đã cài đặt một ổ cứng mới, cập nhật toàn bộ máy tính và cài đặt Windows 10 Pro.

Bây giờ máy tính đang làm việc để tránh, có vẻ như là một vấn đề khiến thanh cuộn hoạt động trở lại ... Trợ giúp?


1
2018-04-11 13:26


gốc


Bạn đã cài đặt bàn di chuột người lái xe? - Tiago Caldeira
Rất may là không cần. Tôi không hiểu cách các thiết lập này được hiển thị, nhưng tôi đã có thể tìm thấy nơi tôi cần thiết và đã được sửa chữa vấn đề. - Victoria
@Victoria Vui lòng trả lời giải thích cách bạn giải quyết vấn đề này, vì vậy những người khác không lãng phí thời gian của họ vào một vấn đề đã được khắc phục - Ultrasonic54321


Các câu trả lời:


Dù trường hợp của bạn là gì, bạn chưa cài đặt phần mềm thích hợp. Hãy xem nhà sản xuất của bạn Danh sách trình điều khiển


0
2018-04-11 13:34