Câu hỏi Nhận dạng cổng nội bộ máy tính xách tay


Tôi thấy cổng này trong máy tính xách tay của tôi gần thẻ WiFi, và đã tự hỏi nó là gì hoặc nó là gì. "5SN" chưa bật lên bất kỳ nội dung nào hữu ích trên Google và không tìm kiếm hình ảnh ngược lại.

pic of unknown port

Có một cáp ăng ten lỏng gần đó có thể cho bất kỳ thẻ được thiết kế để cắm vào này.

Máy tính xách tay là Dell Latitude E5400.

Có ai biết loại cổng đó là gì không và nó là gì?

(Xin lỗi vì sự mờ nhạt; điện thoại của tôi không thích lấy nét gần)

Cảm ơn!


1
2017-11-11 04:56


gốc
Các câu trả lời: