Câu hỏi Cách thông báo cho người dùng nếu nội dung trình duyệt thay đổi?


Hãy nói ví dụ tôi có nhiều trình duyệt khác nhau mà tôi sử dụng để đọc / gửi tin nhắn whatsapp (web.whatsapp.com). Hoặc bất kỳ chương trình nào khác, cho dù đó là phương tiện truyền thông xã hội hoặc chương trình liên quan đến dịch vụ khác có thể sử dụng máy tính để đọc / gửi tin nhắn. Làm thế nào người dùng có thể được thông báo nếu một trong các trình duyệt nhận được tin nhắn? Tôi đã kiểm tra API thông báo từ thông báo mozilla và chrome nhưng có vẻ như bạn phải có ứng dụng của riêng mình để chạy nó. Nhưng tôi cần một cái gì đó cho phép tôi được thông báo trên đầu trang của ứng dụng someones, có lẽ một số phần mở rộng trình duyệt tôi có thể cài đặt? Thông báo có thể ở dạng thông báo bật lên trong trình duyệt, thông báo của google (ví dụ: khi bạn nhận được email mới, google có thể thông báo cho bạn) hoặc thậm chí biểu tượng khay / thông báo của hệ thống nếu không có.


1
2018-03-21 19:22


gốc
Các câu trả lời: