Câu hỏi Wake on Lan hết hạn


bộ định tuyến: Netgear r7000

Đã bật chuyển tiếp cổng thích hợp, dyndns hoạt động

Bo mạch chủ: Msi z170a gaming m5

Wake on lan được kích hoạt thông qua BIOS

Hệ điều hành: Win10 64 bit

Wake on lan được kích hoạt trong trình điều khiển

Vấn đề: thức dậy lan không hoạt động sau một thời gian (qua đêm)

máy chủ linux cục bộ cũng không thể đánh thức máy chủ qua ether-wake trên cùng một mạng con

Wake on lan hoạt động (cả hai subnet địa phương + từ xa) ngay lập tức và ngay (dưới 1 giờ) sau khi hệ thống đi vào giấc ngủ. Tôi đã không kiểm tra bao lâu sau khi ngủ / tắt chức năng ngừng hoạt động

Đã khắc phục sự cố: Mục nhập arp tĩnh được thêm vào bộ định tuyến qua telenable

Bất kỳ trợ giúp được đánh giá cao


1
2017-09-12 20:06


gốc
Các câu trả lời: