Câu hỏi Làm thế nào để cấu hình telnet: hoặc ssh: URI để chạy trong Putty?


Khi tôi nhấp vào một liên kết như telnet: pi @ myraspberrypi hoặc là ssh: pi @ myraspberrypi Tôi muốn nó mở Putty và bắt đầu kết nối. Làm thế nào tôi có thể làm điều này trong Windows 10?


1
2017-07-19 10:52


gốc


Có thể trùng lặp PuTTY có thể mở liên kết SSH tương tự như Thiết bị đầu cuối cho Macintosh không? - Martin Prikryl


Các câu trả lời: