Câu hỏi “Dịch vụ hồ sơ người dùng không đăng nhập được. Không thể tải hồ sơ người dùng. ”Trên người dùng mới


Tôi đã tạo người dùng mới mà không cần kết nối với số điện thoại và tài khoản Microsoft. Bây giờ tôi muốn đăng nhập như nó nhưng không thành công với một thông điệp:

The User Profile Service failed the logon. User profile cannot be loaded.

Các nghị quyết từ đây https://support.microsoft.com/en-us/kb/947215 đừng làm việc.

Phương pháp # 1 không thành công vì tôi không có mục đăng ký thích hợp.

Phương pháp # 2 không áp dụng được vì người dùng đã mới.


1
2018-04-04 09:14


gốc
Các câu trả lời: