Câu hỏi Không có tab nâng cao cho âm thanh của cửa sổ của tôi 10


Máy tính xách tay của tôi với Windows 10 được cài đặt sẵn có khối lượng tương đối thấp và tôi chỉ phát hiện ra rằng không có tab nâng cao khi tôi đi đến các thuộc tính của âm thanh.

Bất cứ ai có thể vui lòng cho tôi biết tôi nên làm gì? Máy tính xách tay là MSI-ge62 6qd, trình điều khiển âm thanh từ Realtek được cài đặt.


1
2018-03-24 02:51


gốc


Nhấp chuột trái vào biểu tượng loa trong khay hệ thống để tăng âm lượng. - Moab
Câu trả lời này đã giúp tôi. - Chrono Kitsune
@Moab Xin cảm ơn câu trả lời của bạn! Trên thực tế tôi biết làm thế nào để tăng âm lượng, những gì tôi có nghĩa là khối lượng là tương đối ngay cả khi khối lượng được tăng lên 100. - HaridingzLiu
@ChronoKitsune Thực ra như tôi đã đề cập trong câu hỏi, không có khay quản lý âm thanh cũng như tab nâng cao. - HaridingzLiu


Các câu trả lời: