Câu hỏi Firefox - Nhập Thư mục Dấu trang (không xoá dấu trang hiện có)


Trên thanh dấu trang (trong Firefox), tôi có một thư mục chứa một hệ thống phân cấp các dấu trang mà tôi cần cung cấp cho nhiều người dùng đã có bộ sưu tập dấu trang hiện có của riêng họ.

Trong Firefox, tôi biết cách sao lưu và khôi phục bookmark, nhưng (sử dụng phương thức này) mỗi lần bạn khôi phục, nó xóa tất cả các bookmark hiện có và ghi đè lên chúng với những bookmark bạn đã nhập.

Cách tốt nhất để thêm một nhóm dấu trang vào bộ sưu tập dấu trang hiện có của ai đó mà không làm từng người một. Nói cách khác, làm cách nào tôi có thể thêm thư mục dấu trang vào bộ sưu tập dấu trang hiện có của ai đó một cách hiệu quả?


1
2018-03-10 22:57


gốc


Tôi đã không thử điều này trong thời gian gần đây, nhưng làm thế nào về xuất khẩu mỗi bộ bookmark như html. Sau đó kết hợp chúng với một trình soạn thảo văn bản và nhập lại vào Firefox. - user3169


Các câu trả lời: