Câu hỏi Làm cách nào để tải video trực tiếp xuống từng phần? [đã đóng]


Tôi có Loạt bài này (được phân phối tự do trực tuyến) và tôi muốn có một đĩa DVD được ghi lại với các chương.

Tôi đang cố tải xuống video nhưng vì nó ở dạng khối, tôi gặp sự cố để tải video hoàn chỉnh. Tôi đã sử dụng Trình trợ giúp tải xuống video trong Firefox nhưng nó dừng ghi sau một vài đoạn và tôi đã thử với Replay Media Catcher nhưng nó không phát hiện thấy phương tiện đang được phát.


1
2017-12-30 04:44


gốc


Nó có thể là một chút khó khăn cho mọi người để giúp bạn khi liên kết xuất hiện để khẳng định rằng nội dung chỉ có sẵn ở Argentina. - davidgo
Oh đó chắc chắn sẽ là một vấn đề, yup - federomano


Các câu trả lời: