Câu hỏi centos 7 virtualbox không có internet, làm thế nào để thoát khỏi adapter virbr0 và virbr0-nic?


Tôi đã thử mọi thứ. Tôi có 2 máy chủ và 2 centos 7 máy ảo với kết nối nat và internet không dây. Đầu tiên chỉ có bộ điều hợp lo và enp0s3 và mọi thứ đều ổn. Thứ hai có bộ điều hợp lo, enp0s3, virbr0 và virbr0-nic và nó không thể ping. Làm cách nào để loại bỏ hai bộ điều hợp này hoặc làm cách nào để kết nối với internet?


1
2017-12-14 14:19


gốc


nm-kết nối-biên tập viên và xóa chúng có thể? Những gì HyperV bạn sử dụng chính xác cũng quan trọng. - linuxdev2013
Hyper-V Manager phiên bản 6.1.7601.17514 - sotirios
Lệnh cho trình soạn thảo kết nối nm là gì? - sotirios


Các câu trả lời: