Câu hỏi Máy tính xách tay HP có cửa sổ 7


Tôi nhận được thông báo "Dịch vụ hồ sơ người dùng không đăng nhập" cho tài khoản quản trị viên duy nhất của tôi. Tất cả các bản sửa lỗi tôi có thể tìm thấy yêu cầu phải có tài khoản quản trị hoặc quyền quản trị, điều tôi không thể thực hiện do lỗi. Làm cách nào để khắc phục?


1
2018-05-02 17:05


gốc


Bạn có thể chạy thành công mọi thứ với tư cách quản trị viên từ các tài khoản khác không? Nếu vậy, có lẽ bạn có thể áp dụng một trong các giải pháp mà bạn đã tìm thấy theo cách đó. - Jason C


Các câu trả lời: