Câu hỏi Có an toàn để xóa các tệp cài đặt bài đăng của Windows không?


Tôi đã cài đặt Windows XP trên phân vùng thứ nhất và phân vùng thứ hai trống. Tôi cũng có một ổ đĩa cứng bên ngoài cắm vào. Tôi đã cài đặt Windows Vista trên phân vùng thứ hai và bây giờ ổ cứng gắn ngoài của tôi có một số tệp lẻ mà tôi không có quyền truy cập. Các tệp đó là gì và có an toàn để xóa chúng không?

Screenshot


8
2018-04-25 12:44


gốc
Các câu trả lời:


Có, nó là an toàn để xóa chúng. Đôi khi bạn cần phải sở hữu (và sau đó thay đổi quyền) trước khi cố gắng xóa chúng.


7
2018-04-25 12:51

Quyền sở hữu được giải thích ở đây: http://www.vistax64.com/tutorials/67717-take-ownership-file.html


4
2018-04-25 12:54