Câu hỏi Chuột và bàn phím không phản hồi sau khi nâng cấp Windows 8.1


Gần đây tôi đã nâng cấp cài đặt Windows 8 lên 8.1. Bây giờ khi tôi khởi động máy tính xách tay của mình, tôi vào màn hình trước màn hình đăng nhập (nơi bạn phải bấm vào bàn di chuột hoặc bấm một phím để tiến tới màn hình đăng nhập thực). Tuy nhiên không có gì xảy ra khi tôi nhấp vào bàn di chuột hoặc gõ trên bàn phím.

Tôi đã khởi động vào một USB Ubuntu và tôi có thể thấy hệ thống tập tin Windows, nhưng khi tôi cố gắng xem nó, tôi nhận được một lỗi nói rằng "Phân vùng NTFS ở trạng thái không an toàn. Vui lòng tiếp tục và tắt máy Windows hoàn toàn (không ngủ đông hoặc khởi động lại nhanh), hoặc gắn ổ đĩa chỉ đọc với tùy chọn gắn kết 'ro'. "

Ai có thể giúp tôi không?


1
2017-08-07 02:32


gốc
Các câu trả lời: