Câu hỏi Tất cả các phông chữ otf đều dừng lại để hiển thị với Clear Type


Tất cả các phông chữ otf (OpenType) dừng lại để được hiển thị bằng công nghệ ClearType (subpixel) trong TẤT CẢ các ứng dụng trong Windows 7. Đây chỉ là một người dùng. Theo một người dùng mới tất cả là OK.

Các phông TTF không bị ảnh hưởng và luôn được hiển thị với ClearType. Tôi nên làm gì để khôi phục lại giao diện chính xác?


1
2018-04-04 15:34


gốc
Các câu trả lời: