Câu hỏi Đường dẫn hạn ngạch không hợp lệ hoặc không tồn tại


Sử dụng Trình quản lý tài nguyên máy chủ tệp trong Windows Server 2008 R2, tôi đang cố đặt hạn ngạch 1 GB cho mỗi thư mục người dùng. Nhưng có vẻ như nó không nhận ra biến% USERNAME%. Khi tôi điền vào:

F: \ Cá nhân \% USERNAME% \

Và tôi thử tạo hạn ngạch, tôi gặp lỗi:

"Đường dẫn hạn ngạch không hợp lệ hoặc không tồn tại"

Nhưng các thư mục với tên người dùng vẫn tồn tại.

Tôi đang làm gì sai?


1
2018-03-05 07:59


gốc


Cái gì %username% làm gì khi bạn gõ nó vào cửa sổ Lệnh? - Michael Frank


Các câu trả lời: