Câu hỏi Libpdf_php phàn nàn về các tập tin nhị phân không an toàn


Tôi đã cài đặt libpdf_php trên MAMP v2.0 và sau khi khởi động lại Apache, tôi nhận được lỗi sau:

[11-Jan-2013 11:48:21 UTC] PHP Warning:  PHP Startup: pdf: Unable to initialize module
Module compiled with build ID=API20100525,TS
PHP    compiled with build ID=API20100525,NTS
These options need to match

Kết quả này tất nhiên trong PHP không tải mô-đun đó. Vì một số lý do tôi không thể thay đổi cài đặt php thành chuỗi an toàn và tôi không thể tìm thấy bất kỳ tải xuống nào của thư viện trong NTS.

Làm cách nào để thư viện hoạt động? Bất kỳ ý tưởng sẽ được hoan nghênh!


1
2018-01-11 12:23


gốc
Các câu trả lời: