Câu hỏi Cách cập nhật Firmware TG585 v7 của Thomson bằng Telnet


Công cụ nâng cấp Thomson không phát hiện ra router của tôi, tôi đã thử nhiều lần bằng cách vô hiệu Firewall như gợi ý, nhưng nó không được phát hiện, nó chỉ hoạt động một lần, tôi nâng cấp lên 8.2.4.11, nhưng tôi mất tùy chọn Parental Control và tôi cần để làm cho nó trở lại bằng cách hạ cấp xuống 7.cái gì đó, như tôi đã nói công cụ nâng cấp đang cho tôi một thời gian khó cố gắng phát hiện modem của tôi, vì vậy tôi tự hỏi liệu tôi có hạ cấp bằng Telnet hay không. phần vững.


1
2017-08-26 22:16


gốc
Các câu trả lời: