Câu hỏi Phông chữ Lucida trên cửa sổ lệnh không tìm đúng kích thước thông thường, không sao khi được phóng to


Tôi dựa vào một chương trình DOS cho bài viết của tôi. Tôi chỉ chạy combofix và cửa sổ bây giờ trông giống như ansi.sys không hoạt động với phông chữ Lucida. Mặc dù khi tôi phóng to cửa sổ, mọi thứ đều ổn.

Bất kỳ đề xuất về cách sửa chữa nó?


1
2018-05-20 00:53


gốc
Các câu trả lời: