Câu hỏi Làm thế nào để có được âm thanh / âm thanh trong loa sau khi sử dụng Adobe Flash Player?


Khi phát âm thanh trong Adobe Flash Player, không có âm thanh trong loa phía sau trong cài đặt 5.1.

Tôi biết đầu ra chỉ được mã hóa âm thanh nổi (2 kênh). Những gì tôi đang cố gắng đạt được trong Flash cũng giống như các ứng dụng khác - về cơ bản xuất ra bất kỳ âm thanh kênh trái nào cho cả loa phía trước và phía sau bên trái và ngược lại ở phía bên tay phải.

Hệ điều hành: Windows Vista; Flash 10.2.152.32


1
2018-03-23 10:52


gốc


Bạn đang sử dụng thẻ âm thanh nào (và trình điều khiển)? - George P. Burdell


Các câu trả lời: