Câu hỏi Trình quản lý plugin notepad ++


Tôi dường như có vấn đề này khi tôi mở notepad ++ nó cho thấy các bản cập nhật có sẵn và khi tôi chọn chúng để cập nhật một hộp thoại xuất hiện nói rằng các bản cập nhật không thành công.

Tôi đang chạy windows 7 với phiên bản mới nhất notepad ++. Có ai có một giải pháp nào cho vấn đề này không.


1
2017-12-14 12:01


gốc


bạn có chắc chắn mạng của bạn là ok? - onemach


Các câu trả lời:


Đối với tôi, Notepad ++ đang cập nhật tốt ở đây. Như @onemach nói kiểm tra cài đặt mạng của bạn, cũng có thể máy chủ cập nhật Notepad ++ đã ngoại tuyến khi tải xuống (các) bản cập nhật. Ngoài ra, tải xuống trình cài đặt mới nhất từ Trang web Notepad ++. Nó đã được cho biết đã có vấn đề cập nhật trong quá khứ;


0
2018-02-15 09:56