Câu hỏi Làm thế nào để chuyển đổi wifi / bluetooth trong Macbook Air với Windows 7 được cài đặt


Tôi đang viết nó trên MacBook Air 13 "(những cái vừa được phát hành), nhưng tôi có một vấn đề. BootCamp cung cấp không có cách dễ dàng để tắt bluetooth hoặc wifi radio, và cũng không có bất kỳ kết hợp phím nóng trên bàn phím, cũng không bất kỳ công tắc cứng hoặc mềm nào trên cơ thể để chuyển đổi các radio này.

Vì tôi sẽ đi du lịch rất nhiều với máy này, cách tốt nhất để tôi tuân thủ hướng dẫn của nhân viên dịch vụ cabin và vô hiệu hóa radio trước khi cất cánh là gì và có thể khôi phục chúng sau khi hạ cánh?


1
2017-12-11 07:21


gốc
Các câu trả lời: