Câu hỏi Vô hiệu hóa thẻ nividia trên Ubuntu 12.4 LTS [đã đóng]


xin vui lòng tôi muốn biết làm thế nào để vô hiệu hóa nividia GPU card của tôi và chỉ cho phép một trong những intel của tôi?

Cảm ơn


0
2018-05-15 14:39


gốc


Điều này có nên được chuyển đến askubuntu.com không? - Jon Onstott
Nó là đủ chung để ở lại đây tôi nghĩ - Bruno9779


Các câu trả lời:


Bạn có thể làm điều này với Con ong. Ngoài ra với Bumblebee bạn chỉ có thể chạy một số ứng dụng (GPU chuyên sâu) với thẻ nVidia trong khi phần còn lại của hệ thống sẽ chạy trên GPU được tối ưu hóa điện của Intel.

Lưu ý rằng (theo như tôi biết), bạn cần nvidia mô-đun sở hữu độc quyền cho Bumblebee hoạt động.


2
2018-05-15 14:44