Câu hỏi Buộc kết nối ssh để sử dụng xác thực khóa rsa (không có gốc)


Có anyway như là một người sử dụng tiêu chuẩn để có thể lực lượng tất cả các nỗ lực đăng nhập vào tài khoản của tôi để sử dụng rsaauthentication? Tôi có một đăng nhập linux trường nhưng rõ ràng là tôi không có quyền truy cập root hoặc truy cập sudo, có cách nào tôi có thể buộc các kết nối ssh / đăng nhập vào tài khoản của tôi không?


0
2018-04-21 13:12


gốc


Chỉ để cho bản ghi âm thôi, RSAAuthentication dành cho giao thức SSHv1 cũ, không an toàn và bị lãng quên nhất. Tùy chọn SSHv2 hiện tại là PubkeyAuthentication. - grawity


Các câu trả lời:


Không, không có - tất cả những gì bạn có thể làm là đặt một mật khẩu rất mạnh và không bao giờ sử dụng nó.


2
2018-04-21 14:05tốt nhất để thực sự có thiết lập này để tắt? - gabeio