Câu hỏi cách chỉnh sửa bí danh


Tôi chỉ mới bắt đầu tìm kiếm các bí danh và tôi đã tạo một vài bí danh trước khi đọc cách viết lệnh bí danh vào các tệp để bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa chúng. Nếu bạn chỉ cần trực tiếp chạy lệnh alias thing=whatever_you_want_to_happen, bạn có thể chỉnh sửa / xóa bí danh này như thế nào? Có một lệnh để chạy mà sẽ cho bạn thấy tất cả các bí danh bạn đã tạo ra?


0
2018-02-13 19:04


gốc
Các câu trả lời:


[H] ow bạn có thể chỉnh sửa / xóa bí danh [an] không?

Sử dụng unalias:

unalias thing

Để xóa tất cả bí danh cùng một lúc, bạn có thể sử dụng -a công tắc điện.

Có một lệnh để chạy mà sẽ cho bạn thấy tất cả các bí danh bạn đã tạo ra?

Chỉ cần thực thi lệnh đơn giản:

alias

Nguồn:


2
2018-02-13 19:07